۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد
اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
اخذ  رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ ارديبهشت
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ ارديبهشت
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
۱۳۹۵ شنبه ۴ ارديبهشت
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
افتتاح بخش نورولوژی 2
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
افتتاح بخش نورولوژی 2
افتتاح بخش نورولوژی 2
دسترسی آزمایشی به مجله New England Journal of Medicine
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردين
دسترسی آزمایشی به مجله New England Journal of Medicine
دسترسی آزمایشی  به مجله New England Journal of Medicine
راه اندازی پرتال نقشه راه درمان ایران 1404
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين
راه اندازی پرتال نقشه راه درمان ایران 1404
راه اندازی پرتال نقشه راه درمان ایران 1404
اولین سمپوزیوم ملی بررسی مدل های طرح تحول نظام سلامت
۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردين
اولین سمپوزیوم ملی بررسی مدل های طرح تحول نظام سلامت
اولین سمپوزیوم ملی بررسی مدل های طرح تحول نظام سلامت
دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند
دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
دسترسی آزمایشی به پایگاه Embase
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند
دسترسی آزمایشی به پایگاه Embase
دسترسی آزمایشی به پایگاه Embase