۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ مرداد
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری
راه اندازی سامانه جامع نقل و انتقالات وزارت بهداشت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۸ تير
راه اندازی سامانه جامع نقل و انتقالات وزارت بهداشت
راه اندازی سامانه جامع نقل و انتقالات وزارت بهداشت
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تير
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ulrich
برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی
برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی
قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی
قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی