۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
انتخابات نظام پزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
انتخابات نظام پزشکی
انتخابات نظام پزشکی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی
۱۳۹۵ جمعه ۲۲ بهمن
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
قابل توجه پذیرفته شدگان گروه دوم آزمون استخدامی
۱۳۹۵ جمعه ۲۹ بهمن
قابل توجه پذیرفته شدگان گروه دوم آزمون استخدامی
قابل توجه پذیرفته شدگان گروه دوم آزمون استخدامی
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۹ بهمن
بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۶ مهر
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۶ مهر
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۵ چهارشنبه ۷ مهر
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود