۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

 

قابل توجه مراجعین کلینیک سکته مغزی :

 

نام کلینیک کلینیک جامع بیماران سکته مغزی
روزهای فعالیت  دوشنبه ها
ساعت فعالیت 9:30-11:30
آدرس بیمارستان شفا ،ساختمان رادیوتراپی، درمانگاه مغز و اعصاب