۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير

قابل توجه مراجعین کلینیک بیماران MS

 

نام کلینیک کلینیک جامع بیماران MS
روزهای فعالیت شنبه تا چهارشنبه
ساعت فعالیت 9:30 - 11:30
آدرس بیمارستان شفا ، ساختمان رادیوتراپی، کلینیک بیماران MS