۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
معرفی بخش اعصاب 2

 

نام بخش : نورولوژی 2
نوع بخش: بستری

رئیس بخش اعصاب 2 : اقای دکتر فرهاد ایرانمنش

نام سرپرستار : خانم میرزابیگی
تعداد پرسنل : تعداد 8 پرستار شامل سرپرستار ،استاف ،8 نفر پرستار ،1نفر منشی و 4 نفر کمک بیمار
تعداد و نوع تخت ها : 6 تخت عمومی
نوع خدمت ارائه شده : خدمات تشخیصی و پاراکلینیک نیز در این بخش انجام می شود.دامنه این بخش خدمت رسانی به بیماران دارای مشکلات سیستم عصبی از قبیل سکته مغزی ، تشنج ،مولتپیل اسکلروزیس،میاستنی گراو ، سندرم گلین باره و ... می باشد.
معرفی کامل بخش: در این بخش کلیه خدمات درمانی جهت بیماران انجام می شود.
قوانین و مقررات بخش: مانند تمامی بخش های دیگر یکسری مقررات عمومی شامل معرفی پزشک و پرستاران ،معرفی بخش ،ساعت ملاقات ،نحوه بستری بیمارن که معمولا در این بخش بیماران به صورت الکتیو از مطب و یا انتقال از اورژانس می باشد.