۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 شرح وظایف دستیاران سال اول در اورژانس

 

 • رزیدنت مقیم اورژانس
 • ویزیت اولیه بیماران ، شرح حال و معاینه
 • انجام اقدامات اولیه
 • پیگیری اقدامات  پاراکلینیک
 • آموزش اینترن کشیک
 • ثبت بیماران در دفتر اورژانس

شرح وظایف دستیاران سال دوم در اورژانس

 

 • ویزیت بیماران ، شرح حال و معاینه  در اورژانس همراه سال اول
 • ویزیت بیماران بخش در نوبت عصر و شب در کشیک ها و ایام تعطیل

شرح وظایف دستیاران سال سوم و  چهارم  در اورژانس

 

 • انجام راند آموزشی با حضور تمامی رزیدنت های کشیک و اینترن ها و نظارت برعملکرد صحیح کلیه رزیدنت های کشیک
 • تعیین تکلیف بیماران و هماهنگی با اتند آنکال
 • کلیه مشاوره های داخل و خارج بیمارستان بعهده رزیدنت سال سوم می باشد و در صورت عدم حضور ایشان این مسئولیت به عهده رزیدنت سال 4 می باشد .