۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
    نام دستیار       شروع دستیاری  فراغت از تحصیل   ادرس ایمیل  تصویر       
آقای دکتر عباس سنجری                                                                         1394 1398 abbassanjari94@yahoo.com
آقای دکتر حمیدرضا برزگر 1394 1398 hr.barzegar68@gmail.com
آقای دکتر علی فرزان مقدم 1394 1398 alifarzan57@yahoo.com
خانم دکتر نسرین سلیم نیا 1394 1398 nasrinsalimnia@yahoo.com
خانم دکتر الهام توفیقی 1394 1398 e.toufighi@yahoo.com
خانم دکتر فاطمه مهدی زاده 1394 1398 mehdizadehfatemeh68@gmail.com

 

 

***

خانم دکتر زهرا جباری 1396 1399 Medical_j87@yahoo.com
خانم دکتر اکرم فرمانبر 1395 1399 akifarmanbar66@gmail.com

 

 

***

خانم دکتر فاطمه باقری  1395 1399 Fbagheri999@gmail.com
آقای دکتر ایوب دهقانی 1395 1399 ayubdehghanidr@gmail.com
خانم دکتر مریم عزیزی 1396 1400 Interleukin10@yahoo.com

 

 

***

خانم دکتر فاطمه حافظی 1396 1400 Dr.f.hafezi@gmail.com
خانم دکتر شکیبا احمدی 1396 1400 Sh_ahmadi70@ymail.com
خانم دکتر مونا عرب 1396 1400 Monaarb68@gmail.com
آقای دکتر بهرام پرویزی 1397 1401 -
آقای دکتر علیرضا غلام الدین 1397 1401 argh_sh21@yahoo.com

 

 

***

آقای دکتر محمد هادی مشایخی 1397 1401 hadimshy@gmail.com
خانم دکتر عاطفه پور مرتضی زرندی 1397 1401 atefehpourmorteza@gmail.com

 

 

***