۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

***جناب اقای دکتر اکبر حمزه ای مقدم ***

آخرین مدرک تحصیلی : بورد تخصصی

رتبه : استاد

رشته تحصیلی : مغز و اعصاب

 


 

***جناب آقای دکتر محمد علی شفا ***

آخرین مدرک تحصیلی : بورد تخصصی

رتبه : دانشیار

رشته تحصیلی : مغز و اعصاب