۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
کارشناس آموزشی گروه خانم المیرا حسینی
آدرس ساختمان رادیوتراپی ، طبقه دوم ، اتاق شماره 2
شماره تماس 034-31217409
ساعت کاری 7:15-13:30