۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

 به اطلاع کلیه واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری  می رساند  مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/22 تمدید گردیده است.