۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
🗳هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار می شود
 
🗳انتخابات الکترونیک از اتلاف وقت و هزینه بیش از 200 هزار سفر شهری و بین شهری جلوگیری می کند
 
🗳اعضای نظام پزشکی برای شرکت در انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی باید از طریق تلفن همراه شخصی خود، کد 12 رقمی  را دریافت کرده و با آن کد در سامانه انتخابات به آدرس entekhabat.behdasht.gov.ir رای خود را ثبت کنند
 
🗳پس از آغاز رسمی انتخابات در 30 تیرماه 96، اعضای نظام پزشکی می توانند با تلفن همراه شخصی خودشان که شماره آن در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و یا مالکیت آن به نام فرد رای دهنده است، شماره ملی خود را به سامانه 2000190 ارسال کرده و کد رمز را دریافت کنند
 
🗳 افراد پس از دریافت کد رمز 12 رقمی از سامانه 2000190، فقط یک ساعت وقت دارند تا پس از ورود به سامانه با شماره ملی، شماره نظام پزشکی و کد رمز، رای خود را ثبت کنند
 
🗳در صورتی که فرد در این یک ساعت به هر دلیلی نتواند رای بدهد، فقط یک بار دیگر تا پایان زمان رای گیری می تواند درخواست کد رمز کند
 
🗳 اعضای نظام پزشکی برای دریافت کد رمز حتما از شماره های تلفن همراهی استفاده کنند که یا در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و یا مالکیت آن به نام خودشان است
 
🗳اگر اعضای نظام پزشکی به توصیه ها عمل کنند، در فاصله یک تا دو دقیقه می توانند رای خود را ثبت کنند
 
🗳بعد از ثبت رای اعضا در سامانه انتخابات، یک کد رهگیری طولانی را دریافت می کنند که فقط در اختیار خود افراد است که حتما باید آن را نگه دارند زیرا در صورتی که افراد به هر دلیلی پس از برگزاری انتخابات، شکایتی داشته باشند، باید حتما این کد را به همراه داشته باشد