۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

 اسامی قبول شدگان نهایی هنرستان بهیاری سال تحصیلی 1400-1399

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

1

بهاره

زاده محمود آبادی

2981700170

2

مهناز

خالقی

6070066642

3

مبینا

صادقی

3060740399

4

زریماه

سنجری نیا

3020707803

5

سارا

نقی زاده سیمکی

2981665111

6

نرگس

سلطانی نژاد

3120398780

7

ریحانه

کربلائی میرزا شهربابکی

3140227221

8

ساجده

ضیاءالدینی دشتخاکی

3080436441

9

فاطمه

چوپانی دستجردی

6070064097

10

زهرا

سلطانی نژاد

3120406201

11

حنانه

فخرائی

5830097931

12

مهشید

شاهسون پور

3150718384

13

فاطمه الزهرا

رزاقپور

3150711916

14

رقیه

شیخ شعاعی اختیارآبادی

2981643541

15

فاطمه

افضلی

2981618105

16

فاطمه

قاسمی

2981686501

17

فاطمه

آور

5830096366

18

مهدیه

خدری

3120404217

19

فاطمه

نورالدینی  شاه ابادی

3080427572

20

حدیث

شیخ شعاعی اختیارآبادی

3040712950

21

فاطمه

بهبودی

3120407631

22

هدیه

کردستانی

2981689142

23

ریحانه

خالقی پورزرندی

3080442083

24

فاطمه

امیری

2981667017

25

ریحانه

زنگی آبادی

2981694782