۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

برنامه کارگاههای مدرسه زمستانه طب سنتی ایرانی و داروسازی سنتی ایرانی ( لطفا کلیک نمایید)

*** بنا به درخواست دانشجویان تاریخ برگزاری مدرسه به 8 و 9 اسفندماه 97 تغییر پیدا کرده است***

***مهلت ثبت نام تا 6 اسفندماه تمدید گردید ***