۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

نشست بين الملل کلان منطقه هشت آمايشی کشور

 

نشست بين الملل کلان منطقه هشت آمايشی کشور، اچهارشنبه 15 دی ماه در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی روابط بین الملل دانشگاه، در این نشست مديران روابط بين‌الملل دانشگاه‌های کلان منطقه هشت کشور شامل کرمان، زاهدان، رفسنجان، زابل، جيرفت و بم و اعضای شورای راهبردی بين الملل دانشگاه حضور داشتند.

 در ابتدا دکتر حقدوست رییس دانشگاه به بیان ضرورت‌ها، تهديدها، فرصت‌ها و راهکارهای بين المللی سازی منطقه هشت پرداخت.

در ادامه مديران روابط بين الملل دانشگاه ‌های کلان منطقه به معرفی ظرفيت‌ها و موقعيت‌های بين المللی سازی هر دانشگاه پرداختند.

 دکتر امير حيدری مدير روابط بين‌الملل دانشگاه نیز به موقعيت کلان منطقه هشت آمايشی کشور از ديدگاه‌های مختلف و دستورالعمل‌های بالادستی اشاره کرد.

دکتر پرداختی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، فرصت ها، ظرفيت‌ها و فعاليت های انجام شده در حوزه بين الملل دانشگاه را بیان کرد.

 در ادامه اين نشست، در خصوص تدوين نقشه راه کلان منطقه تبادل نظر شد و مواردی در اين خصوص مصوب شد .