۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت

 

قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی ، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه

با سلام و احترام

به اطلاع  می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌ گرفته مرکزتوسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با ناشرClinical key  دسترسی   به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019   برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور امکان پذیر گردیده است.

نحوه  دسترسی  در محیط IP آدرس ها و یا با سیستم VPN دانشگاه :

1- وب سایت دانشگاه به آدرس www.kmu.ac.ir  لینک کتابخانه الکترونیک لینک  سامانه منبع یاب و یا لینک کتاب مرجع بالینی2019

2-یا آدرس مستقیم:

http://rsf.research.ac.ir/2019

 

همچنین پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌ گرفته مرکزتوسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با ناشرOvid  وناشر مجله  New England Journal Med دسترسی  دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه های فوق امکان پذیر گردیده است.

نحوه  دسترسی  در محیط IP آدرس ها و یا با سیستم VPN دانشگاه :

1- وب سایت دانشگاه به آدرس www.kmu.ac.ir  لینک کتابخانه الکترونیک لینک مجموعه Ovid

2-یا آدرس مستقیم:

http://ovidsp.ovid.com/autologin