۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ آذر   تعداد بازدید : 2334

 

  • خانم اعظم رستگاری

    دانشجوی دکتری پژوهشی

    حیطه های تحقیقاتی:

​Biostatistics, Size Estimation

 Google scholar citations

Email address: az.rastegari@gmail.com

  •  خانم مهشید سالمیان پور

                                                                                                                        

 Email address: msalemiyanpoor@gmail.com

  •      خانم مینا مهدویان

​       کارشناس ارشد جامع شناسی                

                  حیطه های تحقیقاتی:

 Social Networks Modeling, Risky Behaviors,Sociology of health including health inequalities.

health services research,and health policy

Google scholar citations

Email address: minamahdavian@gmail.com

C.V