۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ آذر   تعداد بازدید : 2682

 

 

  • خانم اعظم رستگاری

         ​حیطه های تحقیقاتی:

Biostatistics, Size Estimation

Email address: az.rastegari@gmail.com

 Google scholar citations

  • خانم معصومه ادهمی

​          حیطه های تحقیقاتی:

 Bioinformatics

Email address:  masomeh.adham@gmail.com

 

  • خانم مهدیه مشروطه

          حیطه های تحقیقاتی:

 

Email address: mmashrouteh@yahoo.com

 Google scholar citations

  • خانم راضیه خواجه کاظمی

​          حیطه های تحقیقاتی:

HIV/AIDS, Surveillance, Hidden population

Email address: r.khajehkazemi@gmail.com

Google scholar Citations