۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين

با سلام

احتراما،  به استحضار می رساند، کارگاه System Dynamics for Health Sciences in Vensim   در تاریخ های 29 , 30 فروردین ماه 1397 از ساعت 8 - 12 برگزار خواهد شد.

برگزار کننده: مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت 

مکان برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مدرسین:

جناب آقای دکتر بانشی، جناب آقای احمدی