۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

کارگاه Recurrent Analysis and Cure Models در تاریخ های 15 و 16 دی ماه برگزار شد. 

در این کارگاه از 7 دانشگاه به صورت آنلاین شرکت داشتند. به زودی ویدئو کارگاه آماده و در وب سایت مرکز بارگذاری خواهد شد.