۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر   تعداد بازدید : 8678
کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی
کارگروه مدل سازی های اقتصادی
کارگروه مدل سازی ریاضی
کارگروه مدل سازی های آماری