۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر   تعداد بازدید : 14157
کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی
کارگروه مدل سازی های اقتصادی
کارگروه مدل سازی ریاضی
کارگروه مدل سازی های آماری