۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر   تعداد بازدید : 12525
کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی
کارگروه مدل سازی های اقتصادی
کارگروه مدل سازی ریاضی
کارگروه مدل سازی های آماری