۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال تحصیلی 18-2017 به شرح زیر اعلام می گردد :