۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال تحصیلی 19-2018 به شرح زیر اعلام می گردد :