۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر

 

همایش های کشوری مرتبط با حوزه مدیریت و سلامت در سال 1396

 

 

 

         

 

      هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

          تهران- 2 الی 4 اردیبهشت ماه 1396

                    سایت همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

     هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

          تهران- 7 تا 9 اردیبهشت ماه 1396

               سایت همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

          اصفهان - 1الی 3 آذرماه 1396

               سایت همایش