۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر

 

ارتباط با مرکز

 

 

تلفن:

03431325415

فکس:

03431325415

آدرس پستی:

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، طبقه دوم، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

کد پستی:

7616911320

ایمیل:

rchsm90@gmail.com