۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

 

مرکز آموزش مداوم کرمان دارای دو سالن بوده که مشخصات مربوطه به شرح زیر می باشد. این سالن ها در صورت موافقت، به صورت رایگان در اختیار واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار میگیرد، برای واحدهای غیرتحت پوشش هزینه های مربوطه به صورت ذیل می باشد.

 

1. سالن کنفرانس پورسینا: 

این سالن به صورت آمفی تئاتر می باشد و دارای 150 عدد صندلی راحتی، یک عدد ویدئو پروژکتور، سیستم صوتی پیشرفته، یک عدد سیستم رایانه، یک عدد وایت برد ثابت و سه عدد اسپیلیت می باشد. هزینه رزرو سالن برای یک روز جهت واحدهای غیر تحت پوشش دانشگاه مبلغ 20 میلیون ریال است.

 

2. سالن کارگاه:

این سالن به صورت یو شکل و تعداد 30 عدد صندلی چرخدار، یک عدد ویدوئو پروژکتور، بدون سیستم رایانه، 4عدد وایت برد متحرک و سیستم صوتی می باشد. هزینه رزرو سالن برای یک روز جهت واحدهای غیر تحت پوشش دانشگاه مبلغ 12 میلیون ریال است.

 

 

جهت رزرو سالن ها از طریق لینک های مرتبط رزرو سالن پورسینا و رزرو سالن کارگاه ،  اقدام به پر کردن فرم مربوطه نمایید.

 

1. جهت رزرو بایستی حداقل از یک هفته قبل درخواست خود را ارسال نمایید.

2. شخصی به عنوان تحویل گیرنده سالن فرم را پر نموده و مدرک شناسایی (کارت ملی) در اختیار مسئول سالن ها (خانم گله داری) قرار دهد.

3. بایستی یک نامه درخواست از مسئول واحد درخواست کننده به دبیر آموزش مداوم، جناب آقای دکتر افشین صرافی نژاد، در فرم درخواست سالن ضمیمه گردد. (خواهشمند است از ارسال در اتوماسیون اداری خودداری شود)

4. دفتر آموزش مداوم هیچ تعهدی در قبال در اختیار قراردادن نیروهای خدماتی ندارد.

5.دفتر آموزش مداوم هیچ تعهدی در قبال در اختیار قراردادن وسایل مصرفی از جمله باتری میکروفون ها، پوینتر، ماژیک، ظروف پذیرایی ندارد.

6. سالن بایستی به  همان ترتیب، چیدمان و تنظیمات وسایل صوتی و تصویری در زمان تحویل گرفتن، پس داده شود.