۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
پونه احمدی

کارشناس پرستاری 

سرپرستار بخش جراحی عمومی

 بخش جراحی عمومی                                              
 

ازبخش های ممتاز بیمارستان بوده و با حضور اساتید برجسته و دستیاران و پرسنل خدمات تخصصی جراحی مغز و فوق تخصصی ستون فقرات را به بیماران ارائه می دهند. این بخش دارای امکانات پیشرفته و بروز بوده و اخیراً امکان انجام جراحی بسته مغز ( جراحی نورواندوسکوپیک ) نیز در این مرکز فراهم گردیده است.

از اساتید بنام این بخش که زحمات قابل تقدیری در زمینه درمان ، آموزش و پژوهش در رشته جراحی اعصاب و ستون فقرات انجام داده اند می توان از استاد دکتر حسین اسکندری نام برد.بخش اعصاب ۱ با ۲۱ تخت پذیرای بیماران ترومائی، خونریزی های داخل جمجه، تومورهای مغزی و ناهنجاری های مادرزادی و... می باشد و در بخش اعصاب ۲ با ۲۰ تخت پذیرای بیماران ترومائی ستون فقرات و سایر مشکلات ستون فقرات می باشد قابل ذکر است در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان باهنر ۴ متخصص هیئت علمی مجرب و ۹ رزیدنت مشغول به کار می باشد.