۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
 اورژانس
 

بخش اورژانس این مرکز روزانه پذیرای حدود ۲۰۰-۳۰۰  نفر بیمار بوده و عمده بیماران ناشی از حوادث و سوانح استان به این بخش مراجعه می کنند. خدمات بیماران حوادث ترافیکی بصورت رایگان انجام می شود.

از ویژگی های برجسته اورژانس این مرکز حضور تمام وقت متخصصین طب اورژانس است که در زمینه همه اورژانس های پزشکی آموزش دیده و تمامی بیماران اورژانسی را به همراه پزشکان عمومی و پرسنل ورزیده اورژانس مرکز ویزیت کرده و بعد از انجام اقدامات لازم ، در صورت نیاز به سرویس های مربوطه ( جراحی – ارتوپدی – اعصاب– فک و صورت-ارولوژی و داخلی ) ارجاع می دهند  .

با توجه به نیاز روزافزون استان ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام به افزایش فضای فیزیکیو پرسنل اورژانس این مرکز نموده و بخش های مراقبت های ویژه اورژانس را نیز علاوه بر سایر بخش های مراقبت های ویژه راه اندازی نموده است.

این بخش شامل قسمت های ذیل می باشد :
واحد تریاژ
 (با استفاده از کادری ورزیده برای اولویت بندی مراجعین در مواقع پرازدحام و شلوغ به منظور
تشخیص و رسیدگی سریع به بیماران بدحال دایر گردیده است)

اسکرین
اتاق متخصصین طب اورژانس : ( در این محل متخصص طب اورژانس در تمام ساعت  شبانه روز آماده ارائه خدمات سرپایی و بستری به مراجعین می باشد)
واحد احیای قلبی ریوی:این واحد در اورژانس مجهز به امکانات و تجهیزات احیاء بیماران همچنین انواع وسایل اداره راه هوای پیشرفته و دستگاه سونوگرافی 
FAST  می باشد.
اتاق عمل اورژانس( واحد اقدامات کمک درمانی):این واحد با دارا بودن ۲ تخت عمل سرپایی محل استریل برای اقداماتی مانند بخیه زدن، شستشو و پانسمان اولیه زخم، پین گذاری درآوردن جسم خارجی و... فراهم آورده است.
اتاق گچ گیری:در این محمل پزشک ارتوپدی به همراه یک نفر تکنسین خدمات لازم را به بیماران سرپایی ارتوپدی و بیمارانی که نیاز به گچ گیری و یا باز کردن گچ دارند ارائه می دهند.
بخش بستری اورژانس:این بخش با داشتن ۲۹ تخت ثابت و بهره گیری از کادر پزشکی مجرب متخصص طب اورژانس پذیرای بیماران ذیل می باشند:

۱-    بیماران ترومایی(بیمارانی که دچار حوادثی مانند تصادف، سقوط، ضربه، و.... شده اند)

۲-    بیماران دچار شکستگی و یا دررفتگی اندام ( خدمات ارتوپدی)

۳-    بیماران دارای مشکلات جراحی عمومی، جراحی عروق و جراحی کبد

۴-    بیماران دارای مشکلات کلیه و مجاری ادراری

۵-    بیمارانی که دچار ضایعات مغزی و نخاعی و شکستگی های ستون فقرات( خدمات جراحی مغز و اعصاب)  شده اند.

۶-    بیماران نیازمند به خدمات جراحی ترمیمی

۷-    بیماران نیازمند خدمات جراحی فک و صورت

۸-    بیماران نیازمند خدمات جراحی کلیه و مجاری ادرار

۹-    پذیرش کلیه بیماران و در صورت نیاز اعزام به سایر مراکز درمانی
 مليحه آزادي

کارشناس پرستاری 

سرپرستار اورژانس
 
 شرح وظایف :
 

۱- سوپر وایزر اورژانس به عنوان  رابط بیم اورژانس و سوپروایزر بیمارستان می باشد.

۲-نظارت کامل ومستمر بر حسن اجرای امور پرستاری وبالینی پرستاران در واحد اورژانس.

۳- نظارت کامل بر کارهای نیروهای کمک بهیار در انجام امور محوله (مرتب کردن تخت ، جابجائی بیماران و....)

۴- رابط بین اورژانس وتریاژ.

۵-تامین تجهیزات پزشکی وداروهای مورد نیاز بخش اورژانس.

۶-حتی الامکان جلوگیری از ایجاد تخت اکسترا در اورژانس با انتقال بیماران به بخش.

۷- هماهنگی سریع در باز کردن درب اتاق احیاء در موقع لزوم وهماهنگی لازم در انجام عملیات احیا.

۸- نظارت کامل بر حضور فیزیکی رزیدنت ها واینترن های بخش اورژانس.

۹-جلوگیری از تحویل تجهیزات پزشکی مورد نیاز اورژانس به بخشها به جز دستگاه ونتیلاتور.

۱۰-اقدامات لازم جهت تامین ملحفه ودر صورت نیاز لباس جهت بیماران بخش اورژانس.

۱۱- نظارت بر گزارش نویسی پرستاران واحد ها وچک کردن امور پرستاری آنان.

۱۲- گزارش نویسی در پایان هر شیفت وتحویل حضور بخش به سوپروایزر شیفت بعد.

۱۳-جلوگیری از تجمع پرستاران واحدها در استیشن به جز موارد خیلی ضروری.

۱۴- نظارت بر حضور فیزیکی پرستاران در واحدهای مربوطه.

۱۵-نظارت کامل برکارهای نگهبان جهت جلوگیری از تجمع همراهان وتردد افراد متفرقه در بخش وایجاد نظم .

۱۶- نظارت کامل برکارهای نیروی خدمات جهت نظافت کامل بخش.

۱۷- نظارت کامل برحضور تمام وقت کلیه نیروهای واحد تریاژ پزشک ، پرستار ، بیمار بر در محل کار خود.

۱۸-نظارت بر تحویل فوری بیمار توسط کادر درمانی واحد تریاژ موقع ورود بیمار به واحد تریاژ.

۱۹- تحویل بیماران به صورت فیزیکی وبالینی ابتدا از مسئول شیفت وسپس از پرستار  شیفت قبل.

۲۰- کنترل پذیرش بیماران بدحال وانجام اقدامات ایزولاسیون.

۲۱- منشی در صورت تغییر رژیم غذایی بیماران اطلاع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص.

۲۲- کنترل ونظارت بر روند پذیرش وانتقال بین بخشی بیمار.

۲۳- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

 

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك

تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري،آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزشجامعه نگر در نظام سلامت، سلامتسالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي،اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي پرستاري مدرك تحصيليدكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي، آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسييا كارشناسي ارشد پرستاري

.

-۲ تجربه :

براي

احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوانسوپروايزر و يا سرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوانسوپروايزر و يا سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوانسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستارباشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخشمربوطه باشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانسداراي سه سال تجربه باشد

.

-۳ مهارت :

مهارتارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک،مهارت انجام محاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و سايرآزمايش هاي خوني معمول ، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري،مهارت تصميم گيري در شرايط بحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارتبرنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران وخانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ريزي برايكاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها، مهارت اعمال نظارتو ارزيابي فعاليت ها

.

-۴ دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت ازبيمار، آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.