۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

اعضاء تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر مهدی احمدی نژاد

ریاست بیمارستان

2

آقای دکتر پیمان کریم زاده کارنما

مدیریت بیمارستان

3

آقای دکتر محسن شهبا

معاونت آموزشی بیمارستان و مسئولEDU

4

آقای دکترعلي پوراميري

مدیرگروه ارتوپدی

5

آقای دکتر محمدرضاعبادزاده

مدیرگروه ارولوژی

6

آقای دکتر مهدي ترابي

مدیرگروه طب اورژانس

7

آقای دکتر جوادفاریابی

مدیرگروه جراحی فک و صورت

8

آقای دکتر مهرداد نوروزی

مدیرگروه بیهوشی

9

آقای دکتر علی ابراهیمی نزاد

مدیرگروه جراحی مغز و اعصاب

10

آقای دکتر عباس آقایی افشار

مدیرگروه جراحی عمومی

11

آقای دکتر علیرضا امیربیگی

معاونت پزوهشی بیمارستان

12

خانم دکتر الهام جعفری

مسئول فنی آزمایشگاه

13

خانم دکتر بهجت کلانتری خاندانی

ریاست بخش خون و آنکولوژی

14

خانم دکتر طیبه برهانی نزاد

ریاست بخش داخلی

15

خانم مریم اسلامی

سوپروایزر آموزشی

16

خانم پری ناز رضایی

کارشناس آموزش

17

آقای مرتضی ادهمی

کارشناس آموزش

 
18 آقاي مهدي بختياري مسئول راديولوژي