۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
دكتر پيمان كريم زاده كارنما
پزشك عمومي  
تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۲۶۱۶۰۲