۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
از پرستاران مرکز به مناسبت روز پرستار تجلیل شد
از پرستاران مرکز به مناسبت روز پرستار تجلیل شد
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
از پرستاران مرکز به مناسبت روز پرستار تجلیل شد
از پرستاران مرکز به مناسبت روز پرستار تجلیل شد
نشست هم اندیشی
نشست هم اندیشی
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
نشست هم اندیشی
نشست هم اندیشی
برگزاری کلاس آموزشی اداره راه هوایی
برگزاری کلاس آموزشی اداره راه هوایی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ دي
برگزاری کلاس آموزشی اداره راه هوایی
برگزاری کلاس آموزشی اداره راه هوایی
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۸ آذر
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی
جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد
جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ آذر
جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد
جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد
تجلیل از پرسنل واحد حسابداری مرکز به مناسبت روز جهانی حسابدار
تجلیل از پرسنل واحدحسابداری مرکز به مناسبت روز جهانی حسابدار
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر
تجلیل از پرسنل واحدحسابداری مرکز به مناسبت روز جهانی حسابدار
تجلیل از پرسنل واحدحسابداری  مرکز به مناسبت روز جهانی حسابدار
جلسه تیم مدیریت آموزش باحضورمعاون آموزشی دانشگاه
جلسه تیم مدیریت آموزش باحضورمعاون آموزشی دانشگاه
۱۳۹۷ پنج شنبه ۸ آذر
جلسه تیم مدیریت آموزش باحضورمعاون آموزشی دانشگاه
جلسه تیم مدیریت آموزش باحضورمعاون آموزشی دانشگاه
همایش ورزش ودیابت
همایش ورزش ودیابت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
همایش ورزش ودیابت
همایش ورزش ودیابت
روزبزرگداشت رادیولوژی
روزبزرگداشت رادیولوژی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
روزبزرگداشت رادیولوژی
روزبزرگداشت رادیولوژی
روزبزرگداشت کتاب وکتابدار
روزبزرگداشت کتاب وکتابدار
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
روزبزرگداشت کتاب وکتابدار
روزبزرگداشت کتاب وکتابدار