۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
جذب نیروی شرکتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ شهريور
جذب نیروی شرکتی
جذب نیروی شرکتی
اطلاعیه
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور
اطلاعیه
اطلاعیه
تجلیل از کارمندان مرکز
۱۳۹۸ سه شنبه ۵ شهريور
تجلیل از کارمندان مرکز
تجلیل از کارمندان مرکز
برگزاری کارگاهCPR
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
برگزاری کارگاهCPR
برگزاری کارگاهCPR
مراسم بزرگداشت روز پزشک دربیمارستان باهنر
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
مراسم بزرگداشت روز پزشک دربیمارستان باهنر
مراسم بزرگداشت روز پزشک دربیمارستان باهنر
پیام تبریک دکترپیمان کارنما به مناسبت روز پزشک
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
پیام تریک دکترپیمان کارنما به مناسبت روز پزشک
پیام تبریک دکترپیمان کارنما به مناسبت روز پزشک
قدرانی ازپرسنل بیمارستان به مناسبت افتتحاح بیمارستان جدیدشهیدباهنر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
قدرانی ازپرسنل بیمارستان به مناسبت افتتحاح بیمارستان جدیدشهیدباهنر
قدرانی ازپرسنل بیمارستان به مناسبت افتتحاح بیمارستان جدیدشهیدباهنر
کسب مقام دوم امادگی جسمانی بانوان بیمارستان باهنر درمسابقات جام نشاط
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۲ مرداد
کسب مقام دوم امادگی جسمانی بانوان بیمارستان باهنر درمسابقات جام نشاط
کسب مقام دوم امادگی  جسمانی بانوان بیمارستان باهنر درمسابقات جام نشاط
برداشت بخشی از کلیه به روش پارشیال نفرکتومی رتروپریتونئال در بیمارستان شهید باهنر کرمان
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد
برای اولین بار در ایران بخشی از کلیه یک زن به روش پارشیال نفرکتومی رتروپریتونوسکوپیک (برداشت تومور کلیه با حفظ کلیه به روش جراحی بسته از راه خلف صفاق) در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد
برداشت بخشی از کلیه به روش پارشیال نفرکتومی رتروپریتونئال در بیمارستان شهید باهنر کرمان
حضور خادمین امام رضا(ع)در مرکز آموزشی درمانی شهیدباهنر
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير
حضور خادمین امام رضا(ع)در مرکز آموزشی درمانی شهیدباهنر
حضور خادمین امام رضا(ع)در مرکز آموزشی درمانی شهیدباهنر