۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
نشست هم اندیشی

جلسه هم اندیشی اسایدوهیئت علمی بیمارستان با حضورحاج آقا عارفی نماینده ولی فقیه دردانشگاه علوم پزشکی درتاریخ1397/10/15درسالن ابن سینا برگزارگردید.این جلسه که باحضوردکتراحمدی نژادریاست بیمارستان وجمعی ازمسئولین واعضای هیئت علمی برگزارگردید .دراین جلسه پرسش پاسخ  حاج اقای عارفی به بررسی وتبین استادنمونه ازنظرمقام معظم رهبری بیان فرمودنند.