۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
برگزاری کلاس آموزشی اداره راه هوایی

 کنفرانس علمی بامحوریت اداره راه هوایی با تدریس آقای دکترصالحی ومشارکت فراگیران رده های مختلف درسالن ابن سینا برگزارگردید