۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

آزمایشگاه سنتز مواد دندانی

 

 جهت سنتز انواع مواد دندانی(کامپوزیت و ...)

 

 

 

 

دستگاه لایت کیور جهت پلیمریزاسیون کامپوزیت های دندانی

 

 

اتوکلاو

  جهت استریل کردن ابزارها و محیط کشت

 

آمالگاماتور