۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

چشم انداز

مابرآنیم که با انجام پژوهش های با کیفیت هدفمند و کاربردی تمامی تلاش خود را در راستای ارتقا سطح سلامت دندانپژشکی جامعه

برداریم.تبدیل شدن به قطب علمی پژوهشی در حوزه پژوهش های پایه و بالینی دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان در حوزه کشوری و

بین المللی به منظور ارتقای سطح علمی دانشگاه و ارتقای سطح سلامت عمومی در جامعه در افق برنامه  پنج ساله ، هدف نهایی ما این

است که از طریق برقراری  ارتباط نزدیک با سایر مراکز تحقیقاتی و تاسیس پژوهشکده در راستای سند چشم انداز 20 ساله به عنوان یک قطب

علمی پژوهشی کشور و منطقه درآییم و بتوانیم با انجام تحقیقات پایه و بالینی زمینه ارتقاء سلامت در جامعه را بهبود بخشیم. مرکز تحقیقات

بیماری های دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مصمم است با توسعه فعالیتهای پژوهشی در 5 سال آینده دارای ویژگی های ذیل

باشد:

 

 تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر کشور و دنیا*

 همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی و سازمان بهداشت جهانی*

 مرجعیت در ارئه تحقییقات در زمینه دندانپزشکی در کشور*

 دارای توان رقابت در سطح ملی و منطقه ای*