۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
 راهنمای تنظیمات internet explorer                                                                 
راهنمای نصب و تنظیم office Read-only 
راهنمای رفع مشکل ذخیره نشدن نامه ها در word ۲۰۱۰ و بالاتر
فایل نصب Office Read Only
 استفاده از دکمه خاتمه