۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

 

 

 

مهندس وحید حبیبی فر

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

   

 31325790

 31325796

 

  habibifar@kmu.ac.ir 

 

 

مهندس سید محسن حسنی صفات

 

معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

31325790

31325796

mhs@kmu.ac.ir

 

 

آذر لاهوتی

 
مسئول دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

31325790

31325796

lahooti@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

     پست الکترونیک : h.salarkia@kmu.ac.ir