۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

آدرس   : کرمان - ابتدای محور هفت باغ علوی
پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان - ساختمان شماره 1 

تلفن     : 96- 31325690(034)

فاکس  :  31325752(034)

ایمیل   : kmuamar@kmu.ac.ir

              itkmu@kmu.ac.ir