کارگاه آشنایی با مبانی فاکتور آنالیز

         

 

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با مبانی فاکتور آناليز و متا آنالیز

تاريخ برگزاری

چهارم الی پنجم مرداد ماه  هزارو سیصدونود  

محل برگزاری

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

نام اساتيد (CV نيز قابل دسترس باشد)

آقای دکتر حقدوست و دکتر بهنام صادقی

برنامه کارگاه

دریافت فايل 

سرفصل‌های آموزشی

دریافت فايل  

گروه هدف

اعضاء هیات علمی 

شرايط افراد شرکت‌کننده

اعضاء هیات علمی 

آدرس و شماره تلفن تماس

چهارراه فرهنگیان معاونت تحقیقات و فناوری _دفتر روابط بین الملل
 تلفن تماس 2120546

کارشناس مسئول

خانم برجسته

امتياز بازآموزی

ندارد( دارای مجوز شورای پژوهشی می باشد )

مجوز سازمان برنامه‌ريزی کشور

ندارد

مهلت ثبت‌نام

 

هزينه ثبت نام

 

توضيحات

 

 
 
 

                                                   

 

 

  

 

 


عناوین مهم