کمیته توسعه آموزش پزشکی(EDO)

 

   

مسئول دفتر EDO

دکتر سارا امان پور 

اعضاي دفتر EDO

دکتر جواد فاریابی
    دكتر شهلا کاکوئی  

دکتر ونوس لران

     دکتر فاطمه سجادی
  دکتر آرش شهروان

 دکتر سینا صفری

دکترصفا منافی

   دکتر سوده محسنی

دکتر سارا امان پور

 

 

 

 
ارتباط با دانشگاه | نقشه سایت | گالری عکس | Site In English

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.